Wszystkie ceny tatuażu zależne są od wielkości.
Skomplikowane wzory są kwestią negocjacji w studiu.

W celu oszacowania ceny wzoru prosimy o pobranie cennika. Plik jest w formacie .pdf

-Pobierz cennik 
-Wydrukuj i wytnij wybraną wielkość
-Dopasuj do skóry
-Przyjdz do studia z wzorem wielkości.